BLUE GOLD

18.02.2015

“Contemporary fashion collection inspired by the traditional Indigo production in El Salvador“

Bachelorarbeit im Fachbereich Modedesign, 2015

Studentin
Geraldina Brito

Mentoren
Prof. Nina Hein
Prof. Jutta Mettenbrink


Bachelorarbeit „BLUE GOLD“ von Geraldina Brito

Bachelorarbeit „BLUE GOLD“ von Geraldina Brito

Bachelorarbeit „BLUE GOLD“ von Geraldina Brito