Kursgebühren

Bachelor

Digital Film Design – Animation & VFX (B.A.)

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
785 € / Monat
32.970 € / Studiengang*
4.710 € / Semester
32.970 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Düsseldorf

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
785 € / Monat
32.970 € / Studiengang*
4.710 € / Semester
32.970 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

München

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
785 € / Monat
32.970 € / Studiengang*
4.710 € / Semester
32.970 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Fashion Management (B.A.)

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
650 € / Monat
27.300 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
27.300 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Düsseldorf

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
650 € / Monat
27.300 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
27.300 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

München

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
650 € / Monat
27.300 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
27.300 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Game Design (B.Sc.)

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
785 € / Monat
32.970 € / Studiengang*
4.710 € / Semester
32.970 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Düsseldorf

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
785 € / Monat
32.970 € / Studiengang*
4.710 € / Semester
32.970 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

München

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
785 € / Monat
32.970 € / Studiengang*
4.710 € / Semester
32.970 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Information Technology - Network Engineering and Cyber Security

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
785 € / Monat
32.970 € / Studiengang*
4.710 € / Semester
32.970 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Information Technology - Web Applications and Software Development

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
785 € / Monat
28.260 € / Studiengang*
4.710 € / Semester
28.260 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
37.800 € / Studiengang*

Legal Tech (B.Sc.)

Online

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Jederzeit
Deutsch
320 € / Monat
15.360 € / Studiengang*
1.920 € / Semester
15.360 € / Studiengang*
1.920 € / Semester
15.360 € / Studiengang*

Mediendesign (B.A.)

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
650 € / Monat
27.300 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
27.300 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Düsseldorf

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
650 € / Monat
27.300 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
27.300 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

München

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
650 € / Monat
27.300 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
27.300 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Medienmanagement (B.A.)

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
650 € / Monat
27.300 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
27.300 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
44.100 € / Studiengang*

Master

Design (M.A.)

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
650 € / Monat
11.700 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
11.700 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
18.900 € / Studiengang*

Design Management (M.A.)

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Sommersemester 1. April 2024
Englisch
650 € / Monat
11.700 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
11.700 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
18.900 € / Studiengang*
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
650 € / Monat
11.700 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
11.700 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
18.900 € / Studiengang*

Digital Leadership (M.A.)

Berlin

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Sommersemester 1. April 2024
Englisch
650 € / Monat
11.700 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
11.700 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
18.900 € / Studiengang*
Wintersemester 1. Oktober 2024
Englisch
650 € / Monat
11.700 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
11.700 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
18.900 € / Studiengang*

München

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
650 € / Monat
11.700 € / Studiengang*
3.900 € / Semester
11.700 € / Studiengang*
6.300 € / Semester
18.900 € / Studiengang*

Ausbildung

Ausbildung Mediengestalter*in Digital & Print

Düsseldorf

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
Wintersemester 1. Oktober 2024
Deutsch
349 € / Monat
12.564 € / Studiengang*
2.094 € / Semester
12.564 € / Studiengang*
2.094 € / Semester
12.564 € / Studiengang*

München

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
2. September 2024
Deutsch
399 € / Monat
14.364 € / Studiengang*
2.394 € / Semester
14.364 € / Studiengang*
2.394 € / Semester
14.364 € / Studiengang*

Abendkurs

Abendkurs ChatGPT für die KI-unterstützte Content-Generierung

Online

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
12. September 2024
Deutsch
349 € / Monat
698 € / Studiengang*
-

Weiterbildung Grafikdesign

Online

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
14. Mai 2024
Deutsch
349 € / Monat
2.443 € / Studiengang*
-
-
08. Oktober 2024
Deutsch
349 € / Monat
2.792 € / Studiengang*
-

Weiterbildung Grafikdesign Advanced

Online

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
03. Dezember 2024
Deutsch
349 € / Monat
1.396 € / Studiengang*
-

18. Juni 2024
Deutsch
249 € / Monat
1.992 € / Studiengang*
-

Weiterbildung KI Künstliche Intelligenz

Online

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
05. September 2024
Deutsch
349 € / Monat
698 € / Studiengang*
-

Weiterbildung Online Marketing Manager

Online

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
05. September 2024
Deutsch
349 € / Monat
1.047 € / Studiengang*
-

Weiterbildung Social Media Marketing

Online

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
03. September 2024
Deutsch
349 € / Monat
698 € / Studiengang*
-

Weiterbildung UX/UI Design

Online

Kurs DE EU & Westbalkan Non EU
26. November 2024
Deutsch
349 € / Monat
2.094 € / Studiengang*
-

* Gesamtpreis bei regulärer Kursdauer